Pers

Hier vindt u een 'klein' verslag van onze wederwaardigheden

Al lange tijd besteedt de pers aandacht aan de ArsFIGURA en haar poppententoonstelling en activiteiten. We hebben deze krantenberichten vlijtig verzameld en kregen ook regelmatig krantenknipsels van vrienden, aardige gasten en bezoekers.

Deze knipsels, die van overal vandaan komen, en sommige zelfs voorzien van handgeschreven begroetingen, brengen herinneringen aan prachtige tentoonstellingsjaren tot leven. Een kleine selectie uit deze aardige knipselarbeid vindt u op deze site.